ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2049/95 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Αυγούστου 1995 για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων