Sklep predsedstva Evropskega parlamenta z dne 12. decembra 2016 o spremembi Izvedbenih ukrepov v zvezi s Statutom poslancev Evropskega parlamenta