Věc C-4/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo per la Sardegna (Itálie) dne 2. ledna 2012 — Danilo Tola v. Ministero della Difesa