Písemný dotaz E-004643/11 Lambert van Nistelrooij (PPE) a Angelika Niebler (PPE) Komisi. Zjednodušení a transparentnost u vnitrostátních, přeshraničních a celoevropských softwarových licencí pro úřady a podniky