Věc T-416/10: Žaloba podaná dne 15. září 2010 — Yoshida Metal Industry v. OHIM — Pi-Design a další (plocha pokrytá černými kruhy)