Decizia (UE) 2020/1735 a Băncii Centrale Europene din 12 noiembrie 2020 de modificare a Deciziei (UE) 2016/2248 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (BCE/2020/55)