Písemný dotaz E-2394/08 Lutz Goepel (PPE-DE) Komisi. Povinnost členských států týkající se zveřejňování a sdělování v souladu s ustanoveními čl. 27 odst. 12 nařízení č. 882/2004