Písemný dotaz E-011518/11 Diane Dodds (NI) Komisi. Přezkum právních úprav v oblasti zemědělství