Věc T-37/10 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 28. ledna 2010 Carlem de Nicolou proti rozsudku Soudu pro veřejnou službu ze dne 30. listopadu 2009 ve věci F-55/08, Carlo De Nicola v. EIB