Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1317/2011 ze dne 15. prosince 2011 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. prosince 2011