Oznámení určené osobám Bassam Ahmad Al-Hasri, Iyad Nazmi Salih Khalil, Ghalib Adbullah Al-Zaidi a Nayif Salih Salim Al-Qaysi, jejichž jména byla na základě prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/326 zařazena na seznam podle článků 2, 3 a 7 nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá’iš) a Al-Kajdá$