Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2019/1694 tal-4 ta’ Ottubru 2019 li taħtar membru supplenti, propost mill-Ungerija, fil-Kumitat tar-Reġjuni