Povzetek mnenja evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu spremembe Direktive Sveta 2011/16/EU o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja Celotno besedilo mnenja je na voljo v angleščini, francoščini in nemščini na spletišču evropskega nadzornika za varstvo podatkov (v nadaljnjem besedilu: ENVP) www.edps.europa.eu. 2021/C 96/09