Rezumatul Avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor privind propunerea de modificare a Directivei 2011/16/UE a Consiliului privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal Textul integral al prezentului aviz poate fi consultat în limbile engleză, franceză și germană pe site-ul AEPD www.edps.europa.eu 2021/C 96/09