Kokkuvõte Euroopa Andmekaitseinspektori arvamusest ettepaneku kohta muuta nõukogu direktiivi 2011/16/EL, mis käsitleb maksustamisalast halduskoostööd Arvamuse täistekst inglise, prantsuse ja saksa keeles on Euroopa Andmekaitseinspektori veebilehel www.edps.europa.eu 2021/C 96/09