Nařízení Komise (EU) č. 42/2011 ze dne 19. ledna 2011 , kterým se pozastavuje podávání žádostí o dovozní licence na produkty v odvětví cukru v rámci některých celních kvót