Stanovisko generálního advokáta N. Jääskinena přednesené dne 26. dubna 2012.#Compass-Datenbank GmbH v. Rakouská republika.#Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberster Gerichtshof.#Hospodářská soutěž – Článek 102 SFEU – Pojem ‚podnik‘ – Údaje v obchodním rejstříku a rejstříku společností uložené v databázi – Shromažďování a zpřístupňování těchto údajů za úplatu – Dopady odmítnutí orgánů veřejné moci umožnit další použití těchto údajů – Zvláštní právo podle článku 7 směrnice 96/9/ES.#Věc C‑138/11. Stanovisko generálního advokáta N. Jääskinena přednesené dne 26. dubna 2012