Sag T-14/17: Rettens kendelse af 19. november 2018 — Landesbank Baden–Württemberg mod SRB (Annullationssøgsmål — Den Økonomiske og Monetære Union — bankunion — den fælles afviklingsmekanisme for kreditinstitutter og visse investeringsselskaber (SRM) — Den Fælles Afviklingsfond (SRF) — fastsættelse af ex ante-bidrag for 2016 — søgsmålsfrist — for sent anlagt — åbenbart afvisningsgrundlag)