Nařízení Komise (EHS) č. 3482/89 ze dne 20. listopadu 1989 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury