mål T-74/04: Förstainstansrättens dom av den 22 februari 2006 – Société des produits Nestlé SA mot harmoniseringsbyrån (Gemenskapsvarumärke – Invändningsförfarande – Figurmärke som består av ordet QUICKY – Tidigare nationella och internationella figurmärken som innehöll ordmärket QUICK – Tidigare nationella och internationella ordmärket QUICK – Tidigare nationella ordmärket QUICKIES – Risk för förväxling – Avslag på registreringsansökan – Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 )