Zaak T-74/04: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 22 februari 2006 — Nestlé tegen BHIM ( Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag tot inschrijving als gemeenschapsmerk van beeldmerk dat woordelement QUICKY bevat — Oudere communautaire, nationale en internationale beeldmerken die woordelement Quick bevatten — Oudere nationale en internationale woordmerken QUICK — Oudere nationale woordmerken QUICKIES — Verwarringsgevaar — Weigering van inschrijving — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 )