Písemný dotaz E-006348/11 Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) Komisi. Dotace Evropské unie na výstavbu silničního tunelu na trase plánované dálnice A2 v Maastrichtu (druhá etapa)