Zadeva C-204/19 P: Pritožba, ki sta jo Ryanair DAC, nekdanja Ryanair Ltd, in Airport Marketing Services Ltd vložili 1. marca 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti razširjeni senat) z dne 13. decembra 2018 v zadevi T-53/16, Ryanair in Airport Marketing Services/Komisija