Písemný dotaz E-001780/11 Martin Ehrenhauser (NI) Komisi. Trestní stíhání po koupi použitého mobilního telefonu