Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.6313 – Ashland/International Specialty Products) Text s významem pro EHP