Resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. novembra 2017 o boju proti neenakostim kot vzvodu za spodbujanje ustvarjanja delovnih mest in rasti (2016/2269(INI))