Informace poskytnuté Komisí v souladu s článkem 11 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES o postupu při poskytování informací v oblasti norem, technických předpisů a pravidel týkajících se služeb informační společnosti – Statistika související s technickými pravidly notifikovaná v roce 2011 v rámci notifikačního postupu 98/34/ES