Ženy v politickém rozhodovacím procesu Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2012 o ženách v politickém rozhodovacím procesu – kvalita a rovnost (2011/2295(INI))