Sag C-563/11: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Augstākās tiesas Senāts (Republikken Letland) den 9. november 2011 — SIA »Forvards V« mod Valsts ieņēmumu dienests