Věc C-563/11: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Augstākās tiesas Senāts (Lotyšská republika) dne 9. listopadu 2011 — SIA „Forvards V“ v. Valsts ieņēmumu dienests