Písemný dotaz E-011463/11 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) Radě. Násilí páchané na ženách