Písemný dotaz E-2218/10 Carl Schlyter (Verts/ALE) Komisi. Homeopatie ve Švédsku