Písemný dotaz E-005069/11 Jens Rohde (ALDE) Komisi. Plán přechodu na nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050