Věc C-453/11 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 2. září 2011 Timehouse GmbH proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 6. července 2011 ve věci T-235/10, Timehouse GmbH v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)