Απόφαση της Επιτροπής, της 9ης Αυγούστου 2011 , σχετικά με το διορισμό μελών της επιτροπής για τα ορφανά φάρμακα Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ