Věc F-88/08: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 9. prosince 2010 — Vandeuren v. Evropská nadace pro vzdělávání (ETF) ( Veřejná služba — Zaměstnanci Evropské nadace pro vzdělávání — Dočasný zaměstnanec — Smlouva na dobu neurčitou — Propuštění — Požadavek platného důvodu — Zrušení pracovního místa — Povinnost řádné péče — Nové přidělení )