Věc F-25/10: Žaloba podaná dne 28. dubna 2010 — AG (*) v. Parlament