Písemný dotaz E-6006/10 Nick Griffin (NI) Komisi. Přistěhovalectví do Evropy