Nařízení Komise (EU) č. 483/2010 ze dne 2. června 2010 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny