Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1362/2011 tad- 19 ta' Diċembru 2011 li jdaħħal denominazzjoni fir-reġistru tad-denominazzjonijiet protetti tal-oriġini u tal-indikazzjonijiet ġeografiċi protetti [Ptujski lük (IĠP)]