Věc T-364/09 P: Rozsudek Tribunálu ze dne 16. prosince 2010 — Lebedef v. Komise ( „Kasační opravný prostředek — Veřejná služba — Úředníci — Dovolená za kalendářní rok — Dočasné přidělení poloviny pracovního úvazku pro účely odborového zastoupení — Neomluvená nepřítomnost — Snížení dnů nároků na dovolenou za kalendářní rok — Článek 60 služebního řádu“ )