Usnesení Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 9. února 2012$