POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU Poročilo o razvoju, potrjevanju in pravni sprejemljivosti alternativnih metod za preskuse na živalih na področju kozmetičnih izdelkov (2009)