ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Zpráva o vývoji, validaci a právním přijímání alternativních metod ke zkouškám kosmetických prostředků na zvířatech (2009)