Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 915/2011 ze dne 13. září 2011 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny