Písemný dotaz E-007257/11 Nuno Teixeira (PPE) Komisi. Nový evropský fond na propojení Evropy Connecting Europe