Písemný dotaz E-005132/11 Cornelis de Jong (GUE/NGL) Komisi. Problémy týkající se dohod o nesoutěžení pro franšízanty