Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. prosince 2019 o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zavedení určitých požadavků na poskytovatele platebních služeb (COM(2018)0812 – C8-0015/2019 – 2018/0412(CNS))