Písemný dotaz P-008002/11 Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL) Komisi. Sankce v balíčku Komise nazvaném six- pack