Schriftelijke vraag E-006398/11 Marc Tarabella (S&D) aan de Commissie. Nieuwe kankerverwekkende stoffen